D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritza a la Sra. Isabel Viñamata Nebot (en la seva qualitat de responsable del tractament) amb NIF 38793542V, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 66 , situada al c / Museu 20-22, 08401 de Granollers, a tractar les seves dades personals que es faciliten amb la finalitat de prestar els serveis d'atenció farmacèutica.


I se l'informa de què:


Les seves dades seran cancel·lades quan finalitzi la prestació del servei en el cas es conservaran durant tres anys abans de la seva destrucció o fins al moment en què se sol·liciti la supressió.


La titular de l'oficina de farmàcia està legitimada per a tractar les dades, pel consentiment de l'interessat i conformi estableix l'article 2 de la Llei 31/1991 de 13 de desembre d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya, pel que fa a les seves competències professionals per prestar el servei que se li ofereix.


Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits que preveu la legislació vigent en cada moment. Tampoc hi ha la previsió de fer transferències internacionals amb les meves dades.


Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, davant de la titular de l'oficina de farmàcia la Sra. Isabel Viñamata Nebot al c / Museu, 20-22, 08401 de Granollers o per correu- i a info@farma24.com Pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.