D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritza a la Sra. Isabel Viñamata Nebot (en la seva qualitat de responsable del tractament) amb NIF 38793542V, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 66 , situada al c / Museu 20-22, 08401 de Granollers, a tractar les seves dades personals que es faciliten al present formulari, amb la finalitat de prestar els serveis d'atenció farmacèutica.

I se l'informa de:

Les seves dades seran cancel·lades quan finalitzi la prestació del servei en el cas es conservaran durant tres anys abans de la seva destrucció o fins al moment en què se sol·liciti la supressió.

La titular de l'oficina de farmàcia està legitimada per a tractar les dades, pel consentiment de l'interessat i conformi estableix l'article 2 de la Llei 31/1991 de 13 de desembre d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya, pel que fa a les seves competències professionals per prestar el servei que se li ofereix.

Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits que preveu la legislació vigent en cada moment. Tampoc hi ha la previsió de fer transferències internacionals amb les meves dades.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, davant de la titular de l'oficina de farmàcia la Sra. Isabel Viñamata Nebot al c / Museu, 20-22, 08401 de Granollers o per correu- i a info@farma24.com Pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


PARAFARMACIA

També autoritzo a la parafarmàcia Farmàcia Viñamata, SL, amb CIF B63360101 (en la seva qualitat de responsable de tractament de les dades personals d'associats a la parafarmàcia) a tractar les seves dades personals que es faciliten al present formulari en base al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis propis de la parafarmàcia i enviar de informació comercial.

Estic interessat en obtenir la targeta de fidelització de clients per accedir a punts i optar a promocions. Desitjo rebre publicitat i promocions de productes i serveis, informació de jornades, sessions, nous productes, que puguin ser del meu interès per SMS o correu-electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

D'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, autoritzo a la parafarmàcia perquè m'enviï el seu Butlletí amb publicitat i promocions de les seves productes i serveis, informació de jornades, sessions, nous productes, que consideri pugui ser del meu interès per correu electrònic, SMS o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En qualsevol cas podré oposar-me al tractament de les meves dades amb finalitats publicitàries remetent un correu electrònic a l'adreça info@farma24.com o donant-me de baixa en cada recepció de la Newsleter.

En el cas de participar en promocions, actes, sessions autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer clarament identificable en els mitjans ordinaris de comunicació del responsable com la web, xarxes socials o a la seu física del responsable.

He estat informat de:

Puc exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant una sol·licitud a la parafarmàcia Farmàcia Viñamata, SL al c / Museu, 20-22, 08401 de Granollers o per correu-e a info@farma24.com Pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.