Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

  • S'ha oblidat algun cop de prendre la medicació?
  • Li ha passat alguna vegada que no sap si l'ha pres o no?
  • Pren més de 3 medicaments al dia?
  • Té dubtes de quan s'han de prendre?

Podem ajudar-lo.

Pels pacients que han de prendre diferents medicaments oferim un servei on elaborem blísters setmanals amb la seva medicació, organitzats segons dies de la setmana i moments del dia. D’aquesta manera es pot veure fàcilment si han pres o no els medicaments i no han de pensar en quin moment del dia s'ha de prendre cada un d'ells. Aquest servei ajuda a que prenguin correctament aquesta medicació i en conseqüencia, millorin el control de la malaltia.

Estem acreditats pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i disposem d’elements per optimitzar l’eficàcia d’aquest servei.

Si vol provar el servei agafi cita i li farem un blíster gratuït.

Demanar cita

Gratuït